फ्रेन्चाइजी

कृषिबारीको फ्रेन्चाइजी लिनका लागि

रु १,००,००० को नगद/चेक भौचर जम्मा गरेपछि उपयुक्त स्थान छनौट गरि कम्तिमा १ महिनामा घर/टहरा निर्माण गरिनेछ। फ्रेन्चाइजी संचालन गर्ने जिम्मेवार ब्यक्तिले कम्तिमा १ महिनाको "On The Job Training" सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । Training सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेपश्चात रु २,००,००० थप जम्मा गरि विशेष शुभारम्भ कार्यक्रमको मिति तथा थप कार्यक्रमहरु तय गरिने छ ।

कृषिबारीद्वारा उपलब्ध गराइएका सामानहरु कृषिबारीले तोकेको मुल्यमा उपभोक्ताहरुसम्म पुर्याउनु कृषिबारी बितरण केन्द्र (फ्रेन्चाइजी) को प्रमुख दायित्व हुनेछ।

“ सुलभ मूल्य ; सम्माननीय व्यवहार ” हाम्रो मूल सिद्धान्त रहनेछ।

कम लगानी

उच्चतम प्रतिफल

भण्डारण

सामाजिक उद्यमशीलता

सृजनशीलता/मौलिकता

व्यवसायिक योजना

कृषिबारी

संचालनका लागि सम्भावित ठाउँहरु

 • पुष्पलालचौक
 • तीनपैनी (Eurokids School नजिकै )
 • गोल्छा चौक - नगरपालिका छेउछाउ
 • पिपलचौक
 • शनिमन्दिर
 • महेन्द्र चौक
 • देवकोटा चौक
 • मघुमारा
 • तिनटोलिया
 • कोशी प्रोजेक्ट
 • रानी
 • Top